Porządek rekolekcji wielkopostnych 2023

włącz .

Porządek rekolekcji wielkopostnych 2023 prowadzonych

przez o. opata Rałafa Ścibiorowskiego

 

Piątek 24.03

   8.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 

Sobota 25.03

   8.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 10.00 – Msza Święta z nauką dla chorych i starszych z sakramentem namaszczenia

 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 

Niedziela 26.03

   8.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

   9.30 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

  11.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

  18.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

 

 

KOMUNIKAT Nr OD – 9/23

włącz .

KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ul. Jana Pawła II nr 3, 25-025 Kielce, tel. +48 41-34-45-425, fax: +48 41-34-15-656
www.diecezja.kielce.pl


NrOD – 9/23                                                                                                 Kielce,dnia 16 marca 2023 r.

 

KOMUNIKAT


  W niedzielę, 2 kwietnia przypada kolejna rocznica odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II. Z tej okazji, w piątek, 31 marca br. o godz. 18.00, w kościele parafialnym w Masłowie, zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Florczyka. Po Mszy św. odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami Masłowa, która zakończy się przy pomniku św. Jana Pawła II na lotnisku, gdzie spotkał się z wiernymi Diecezji Kieleckiej w 1991 roku. W tym spotkaniu uczestniczyło wtedy około 500 tyś. osób. Było to największe zgromadzenie na Ziemi Świętokrzyskiej. Również po śmierci św. Jana Pawła II, wielotysięczna liczba wiernych przybyła na to lotnisko, by we wspólnej modlitwie dziękować Bogu za tak owocny pontyfikat i wspólnie przeżywać ból rozstania. Na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania, każdego roku organizowana jest Droga Krzyżowa.

   Podobnie jak w ubiegłych latach, w tym szczególnym miejscu będziemy modlić się o zgodę i mądrość w naszej Ojczyźnie, a także o poszanowanie prawdy o wielkości św. Jana Pawła II i jego pontyfikatu.

   Prosimy duszpasterzy by zachęcili swoich wiernych do udziału w tym modlitewnym wydarzeniu, a wszystkich ludzi dobrej woli, do zjednoczenia się pod Chrystusowym krzyżem, na który zawsze wskazywał św. Jan Paweł II.

                                                                                                                † Andrzej Kaleta
                                                                                                                    WIKARIUSZ GENERALNY

                     Ks. Piotr Motyka
Proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego
                             w Masłowie

___________


Niniejszy komunikat należy podać wiernym do wiadomości w IV Niedzielę Wielkiego
Postu, 19 marca 2023 r.

 

 

KOMUNIKAT Nr OA – 25/23

włącz .

Nr OA – 25/23

Kielce, dnia 10 marca 2023 r.


KOMUNIKAT

   Drodzy Diecezjanie!


   Z wielkim entuzjazmem i wdzięcznością Panu Bogu przyjęliśmy informację, że kardynał Karol Wojtyła został następcą św. Piotra jako Jan Paweł II. Jego wieloletnia posługa apostolska przynosiła Polakom tak wiele nadziei, która dała początek długiej drodze do wolności i niepodległości. Z daru Jego osoby skorzystał cały świat, szczególne w wymiarze duchowym, ponieważ Jan Paweł II upomniał się o godność każdego człowieka, a wyraził to w pierwszej programowej encyklice Redemptor hominis, nauczając, że człowiek jest drogą Kościoła.
   Dziś, po latach od tamtych wydarzeń, oraz kilkunastu latach od Jego śmierci, jesteśmy świadkami niewybrednych i pełnych nienawiści ataków na Jego Osobę. Lekceważy się Jego przesłanie, a jednocześnie manipuluje całym społeczeństwem, aby przyłączyło się do tych ataków nienawiści. Dla nas wiernych i Pasterzy Kościoła katolickiego jest rzeczą obrzydliwą być świadkiem takich zachowań. W tej sytuacji nie tyle ważnym jest pytanie, kto to robi, ile, dlaczego tak robi.
   W klimacie takich zachowań zapraszam wiernych i pasterzy Kościoła Kieleckiego, aby modlili się za prześladowców św. Jana Pawła II. Jednocześnie łącząc się solidarnie z „Oświadczeniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z publikacjami dotyczącymi Metropolity Krakowskiego Kard. Karola Wojtyły”, proszę o odczytanie Jego tekstu we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji w niedzielę 12 marca 2023 r.


                                             Wasz Biskup
                                            † Jan Piotrowski