Życzenia Wielkanocne

włącz .

Drodzy i Zacni Parafianie i Przyjaciele

 
     Mija Wielki Post, czas refleksji i zadumy nad męką i śmiercią – najboleśniejszymi godzinami w życiu Chrystusa, naszego Pana.

     Nadchodzi Wielkanoc, czas radości i nadziei, bo oto nasz Pan wychodzi nam naprzeciw mówiąc do nas jak w ów dzień do Marii Magdaleny i drugiej Marii: „Witajcie”, „Nie bójcie się”. Nie bójmy się, ponieważ On jest z nami i jak do swoich uczniów mówi: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi”. A zatem, nie bójmy się wychodzić Mu z radością na spotkanie i tę radość ze spotkania ze Zmartwychwstałym nieśmy naszym bliźnim.

    Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Was odwagą i pokojem w tych trudnych czasach zamętu i niepewności, a św. Józef niech Was uczy miłości i poświęcenia.

 

 

                                                                                                            Z wyrazami wdzięczności
                                                                                                        O. Tadeusz Skolimowski OSJ
                                                                                                                        
proboszcz

 

 

Porządek rekolekcji wielkopostnych w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w 2022 r.

włącz .

 

Piątek 08.04

Godz.  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną

Godz. 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

Godz. 18.00 – Droga krzyżowa

Godz. 20.30 – Nauka rekolekcyjna zakończona Apelem Jasnogórskim

 

Sobota 09.04

Godz.  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną

Godz. 11.00 – Msza Święta z nauką dla starszych i chorych z sakramentem namaszczenia

Godz. 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

Godz. 20.30 – Nauka rekolekcyjna zakończona Apelem Jasnogórskim

 

Niedziela Palmowa  10.04

Godz.  8.00 – Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji

Godz.  9.30 – Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji

Godz. 11.00 – Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji

Godz. 18.00 – Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji

 

 o. Tadeusz Skolimowski OSJ

                                                                                                                                     proboszcz

Porządek kolędy w 2022 r.

włącz .

 Wizyta duszpasterska w rodzinach na zaproszenie

  ul. Łódzka, ul. Kongresowa, ul. Przęsłowa, ul. Smolaka i ul. Lisia  
08.01 od godz. 10.30
  ul. Kaczowa i ul. Iglasta 10.01 od godz. 16.00
  ul. Piaseczny Dół 11.01 od godz. 16.00
  ul. Gruchawka 12.01 od godz. 16.00
  ul. Zastawie 13.01 od godz. 16.00
  ul. Lubiczna 14.01 od godz. 16.00
  ul. Podmiejska 15.01 od godz. 10.00
  ul. Działkowa 17.01 od godz. 16.00
  ul. Osiedlowa 18.01 od godz. 16.00
  ul. Łazy 19.01 od godz. 16.00
  ul. Żelaznogórska 20.01 od godz. 16.00

    

 Błogosławieństwo rodzin parafii w kościele:

  ul. Podmiejska  21.01 godz. 17.00
  ul. Osiedlowa i ul. Działkowa 22.01 godz. 17.00
  ul. Iglasta, ul. Kaczowa, ul. Piaseczny Dół i ul. Zastawie 24.01 godz. 17.00
  ul. Lubiczna i ul. Gruchawka 25.01 godz. 17.00
  ul. Żelaznogórska 26.01 godz. 17.00
  ul. Łódzka, ul. Kongresowa, ul. Przęsłowa, ul. Smolaka i ul. Lisia  
27.01 godz. 17.00
  ul. Łazy 28.01 godz. 17.00

                                                                  

Dekret Biskupa 2021

włącz .

                                                                                     Kielce, dnia 20 grudnia 2021 r.


Nr OA – 130/21


                Drodzy Diecezjanie!

 

          Mając na uwadze dobro duchowe wiernych powierzonych mej pasterskiej trosce oraz odpowiadając na prośby i zapytania dotyczące konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r., zachowując przepisy kan. 88 KPK, niniejszym udzielam wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kieleckiej dyspensy od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021r.

           Jednocześnie zachęcam tych wiernych, którzy skorzystają z łaski dyspensy, aby podjęli dzieła miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

                                           † Jan Piotrowski
                                          BISKUP KIELCECKI

 

____________________
KURIA DIECEZJALNA
W KIELCACH


Powyższą dyspensę należy podać wiernym w Niedzielę Świętej Rodziny, 26 grudnia 2021 r.
oraz zamieścić na stronie Diecezji Kieleckiej.

                             † Andrzej Kaleta
                             WIKARIUSZ GENRALANY

 

 

Życzenia Bożonarodzeniowe 2021

włącz .

 

Drodzy i Zacni Parafianie oraz Przyjaciele i Darczyńcy,

      Zbliża się pełen radości czas Bożego Narodzenia i wkrótce zabrzmią w naszych uszach piękne polskie kolędy. Pomogą one nam zbliżyć się z ufnością do Boga, który przybrał postać dzieciątka, abyśmy w pełni mogli poczuć się Jego braćmi i bez obaw mogli zbliżyć się do Niego. W tę jedyną noc staniemy z chlebem białego opłatka w naszych dłoniach w obliczu tej Wielkiej Tajemnicy, aby złożyć sobie świąteczne życzenia.  

    Życzę więc Wam z całego serca na święta Bożego Narodzenia radości, pokoju i światła, które wraz z Dzieciątkiem Jezus zstąpiły na ziemię. Życzę też, aby Nowy Rok – 2022 był dla Was czasem  błogosławionym i obfitował w wielorakie dary potrzebne w codziennym życiu.

 

                                                                Niech Święta Rodzina czuwa nad Wami.

 

                                                                            Z pamięcią w modlitwie

                                                                         o. Tadeusz Skolimowski OSJ

                                                                                       proboszcz

 

Spowiedź 23.12

włącz .

 

W dniu 23.12.2021 r. (czwartek) spowiedź od godz. 20.00 - 22.00

 

 

 

Rekolekcje adwentowe 2021

włącz .

Porządek rekolekcji adwentowych 2021 prowadzonych przez ks. prof. Henryka Skorowskiego

 

Piątek 17.12

  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 20.30 – Nauka rekolekcyjna zakończona Apelem Jasnogórskim

 

Sobota 18.12

  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 11.00 – Msza święta z nauką dla chorych i starszych z sakramentem namaszczenia

 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 20.30 – Nauka rekolekcyjna zakończona Apelem Jasnogórskim

 

Niedziela 18.12

  8.00 – Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji

  9.30 Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji

 11.00 – Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji

 18.00 – Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji