Jerycho Różańcowe

włącz .

Od godz. 18.00 13 października do godz. 18.00 14 października 2021 r.

 w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP

 

18.00 – Eucharystia

               Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi w zjednoczeniu z Sercem Jezusa

18.45 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu

               Parafialne nabożeństwo różańcowe

20.00 – Modlitwa osobista w cisy

21.00 – Apel Jasnogórski,

               Litania Narodu Polskiego: złożenie na piśmie intencji osobistych, rodzinnych,
               dziękczynnych
i błagalnych wiadomych Panu Bogu, (które nie będą publicznie czytane)

22.00 – Droga krzyżowa z ks. Dolindo Ruotole

23.00 – Godzina święta; zjednoczenie z Jezusem cierpiącym:

                Koronka do Ran Pana Jezusa

24.00 – Różaniec (tajemnice chwalebne)

   1.00 – Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej

                Koronka do Płomieni Miłości Niepokalanego Serca Maryi

   2.00 – Różaniec (tajemnice radosne)

   3.00 – Koronka i Litania do Miłosierdzia Bożego

   4.00 – Droga krzyżowa

   5.00 – Godzinki do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

   6.00 – modlitwa osobista w ciszy

   8.00 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Najświętszej Maryi Panny

   9.00 – Litania do Ducha świętego

                Koronka ku czci Ducha Świętego

                Akt poświecenia Duchowi świętemu

10.00 – Różaniec (tajemnice światła)

11.00 – Modlitwa św. Gertrudy uwalniającej 1000 dusz z czyśćca

12.00 – Różaniec (tajemnice chwalebne)

13.00 – Nabożeństwo do św. Józefa

14.00 – Nabożeństwo do św. Michała Archanioła

15.00 – Godzina Miłosierdzia:

               Koronka do Miłosierdzia Bożego

               Droga krzyżowa

               Akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu

16.00 – Litania do Chrystusa Króla

               Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

17.00 – Eucharystia

17.30 – Parafialne nabożeństwo różańcowe

18.00 – Eucharystia

               Akt poświęcenia parafii Trójcy Świętej

               Procesja wokół kościoła

 

 
 

Godziny czuwania mieszkańców poszczególnych ulic podczas Jerycha Różańcowego

godz. 19.00 – 20.00 – ul. Zastawie i Gruchawka

godz. 21.00 – 23.00 – ul. Lubiczna i Łazy

godz. 23.00 – 01.00 – ul. Łódzka

godz. 01.00 – 03.00 – ul. Żelaznogórska i Działkowa

godz. 03.00 – 05.00 – ul. Podmiejska

godz. 05.00 – 07.00 – ul. Iglasta, Kaczowa, Piaseczny Dół, Lisia, Smolaka, Przęsłowa, Kongresowa i Osiedlowa

godz. 07.00 – 09.00 – ul. Zastawie i Gruchawka

godz. 09.00 – 11.00 – ul. Lubiczna i Łazy

godz. 11.00 – 13.00 – ul. Łódzka

godz. 13.00 – 15.00 – ul. Żelaznogórska i Działkowa

godz. 15.00 – 17.00 – ul. Podmiejska

godz. 17.00 – 19.00 – ul. Iglasta, Kaczowa, Piaseczny Dół, Lisia, Smolaka, Przęsłowa, Kongresowa i Osiedlowa

 

Dekret

włącz .

                                                                                 Kielce, dnia 15 czerwca 2021 r.

Nr OA – 67/21

 

DEKRET

     W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego Nr OA –102/20 dnia 23 października 2020 r., kierując się dobrem duchowym wiernych, niniejszym

odwołuję z dniem 20 czerwca 2021 r. udzieloną przeze mnie dyspensę
od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

     Jednocześnie polecam, aby w niedzielę 20 czerwca 2021 r. podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy oraz zaraz po otrzymaniu informacji, zamieścić niniejszy dekret na tablicy ogłoszeń przy kościele i na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

      Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII

 

Porządek modlitw dotyczących nawiedzenia obrazu św. Józefa

włącz .

 Porządek modlitw dotyczących nawiedzenia obrazu św. Józefa (08.05-15.05):

  • godz. 12.00 - Koronka na cześć św. Józefa zakończona Litanią do św. Józefa
  • godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego zakończona naszym modlitwami
                                zakonnymi
    "Strapienia i radości św. Józefa"
  • godz. 18.00 - Msza Święta z homilią o św. Józefie
  • godz. 20.30 - Różaniec z rozważaniem poszczególnych jego tajemnic nawiązujących
                                do życia św. Józefa zakończony Apelem Jasnogórskim 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Słowo Biskupa Kieleckiego - Peregrynacja obrazu Świętego Józefa

włącz .

                                                                                         Kielce, dnia 16 kwietnia 2021 r.

  Nr OA – 40/21

 

SŁOWO BISKUPA KIELECKIEGO

 

  Drodzy Bracia i Siostry! Peregrynacje obrazów, krzyży i figur Jezusa Chrystusa, Matki Najświętszej, oraz relikwii świętych wpisane są w pejzaż życia religijnego Kościoła w Polsce i na całym świecie. Ziemie naszej diecezji kieleckiej 25 lat temu przemierzyła figura Matki Bożej Fatimskiej, a nieco później kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tym doświadczeniem wiary i pobożności prowadzącej do autentycznego świadectwa wiary żyją też obecnie niektóre parafie naszej diecezji. Tym bardziej paschalne świadectwo wiary, że Jezus żyje i jest z nami aż do skończenia świata (por. Dz 1, 8) nadal jest aktualne.

    Drodzy Diecezjanie!

    Tym razem naszym przewodnikiem i gościem naszych parafii oraz wspólnot zakonnych będzie św. Józef Opiekun Rodziny, którego w tym roku Ojciec Święty Franciszek poleca jako wzór do naśladowania. On swoim ojcowskim sercem pełnym miłości, czułości i odwagi prowadzi nas do Jezusa Chrystusa, u boku którego jest Maryja, Matka Syna Bożego. Tak więc w Roku Rodziny mamy szansę, aby omodlić życie małżeńskie i rodzinne w jego wielorakich aspektach życia duchowego, obyczajowego i wychowawczego.

    Moi Drodzy!

    Z pasterską troską, od 1 maja 2021 r., proponuję wiernym i duszpasterzom naszej diecezji, a w niej wszystkim parafiom, począwszy od parafii dziekańskiej, tygodniową peregrynację kopii Obrazu św. Józefa z diecezjalnego Sanktuarium Opiekuna Rodziny w Kielcach. Proszę was czcigodni księża proboszczowie, aby tygodniowa obecność Obrazu św. Józefa dała możliwość modlitwy i refleksji wszystkim waszym parafianom. Taki dłuższy czas pozwoli, aby znaleźć „swój dzień” i powierzyć się opiece św. Józefa, aby skorzystać z jego pomocy, bowiem życie świętych jest dowodem na to, że w każdych okolicznościach można żyć Ewangelią (por. Patris corde, 7).

 

Z darem pasterskiego błogosławieństwa

                                                                                                                                Wasz Biskup

                                                                                                                             † Jan Piotrowski

 

Słowo Biskupa Kieleckiego na Niedzielę Palmową 2021 r.

włącz .

BISKUP KIELECKI

_______________________________________________________________________________________________

ul. Jana Pawła II nr 3, 25-025 Kielce, tel. +48-41-344-54-25, fax: +48-41-341-56-56

 

Kielce, 25 marca 2021 r.

Nr OA – 35/21

 

Słowo Biskupa Kieleckiego na Niedzielę Palmową 2021 r.

 

Drodzy Diecezjanie wraz ze swoimi Duszpasterzami!

1. Mimo panującej pandemii i wynikających z niej ograniczeń sanitarnych, nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego nie utracą nic ze swojej natury, bowiem miłość, jaką Bóg dzieli z nami w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym jest wciąż taka sama. Wiemy, że w takich chwilach jakże ważne i pełne nadziei dla ludzi wierzących jest wołanie Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzani i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). To przesłanie jest wciąż aktualne, a źródłem pokrzepienia są sakramenty święte, a wśród nich szczególnie Eucharystia oraz Sakrament Pokuty i Pojednania.

2. Sytuacja w jakiej się znajdujemy ogranicza nasz dostęp do sakramentów świętych, ale jako obywatele chcemy zrozumieć dobro wynikające z tych ograniczeń. Nie życzymy sobie jednak ciągłych pouczeń instruktorów nowego ładu ideologicznego, kulturowego i obyczajowego, którzy niestety w ostatnich miesiącach nie mieli odwagi innym zwracać uwagi, kiedy powszechnie łamano prawo. Jako katolicy nie jesteśmy obywatelami drugiej kategorii, a nasze parafie nie są korporacjami, ale żywymi wspólnotami wiary. Do naszych kościołów i kaplic nie wchodzi się za biletami, ale przychodzą wyłącznie ci, którzy mają takie potrzeby.  W tym też duchu, drodzy bracia i siostry, i wy, bracia kapłani, odczytujmy znaki czasu, aby dla nikogo nie być zgorszeniem. Bądźcie dla siebie nawzajem wyrozumiali, a kościoły i kaplice niech będą otwarte od rana do wieczora, a według roztropnego uznania także i w nocy. 

3. W Roku św. Józefa i Rodziny życzę wszystkim: małżeństwom i rodzinom, osobom samotnym i chorym, wspólnotom zakonnym i kapłańskim pięknych przeżyć duchowych w życzliwej atmosferze. Niech Triduum Paschalne oraz uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przyniesie wam wiele radości i nadziei, umocni wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

 

Wasz Biskup

+ Jan Piotrowski

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe Słowo Biskupa Kieleckiego należy odczytać wiernym w Niedzielę Palmową 28  marca  br.

 

                                                                               † Marin Florczyk

                                                                           WIKARIUSZ GENERALNY

 

Porządek rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez ks. bp Antoniego Długosza

włącz .

Piątek 27.03

  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 20.30 – Nauka rekolekcyjna zakończona Apelem Jasnogórskim

 

Sobota 28.03

  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 11.00 – Msza Święta z nauką dla chorych i starszych z sakramentem namaszczenia

 17.00 – Msza  Święta z nauką ogólną

 20.30 – Nauka rekolekcyjna zakończona Apelem Jasnogórskim

 

Niedziela 29.03

  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

  9.30 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

 11.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

 

Porzadek nabożeństw podczas nawiedzenia figury Matki Bożej Fatimskiej

włącz .

W dni powszednie:

14.30 - wystawienie Najświętszego Sakramentu, I część różańca i Koronka do Miłosierdzia
              Bożego

16.25 - II część różańca

17.00 - Msza Święta

17.30 - III część różańca

18.00 - Msza Święta

18.30 - IV część różańca

 

W niedzielę:

7.25 - I część różańca

Msze Święte, jak w każdą niedzielę

12.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu i II część różańca

15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i III część różańca

17.25 - IV część różańca

 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii.