DYSPENSA NA 1 MAJA 2020 R.

włącz .

                                                           Kielce, dnia 21 kwietnia 2020 r.

 

Nr OA – 53/20

 

          Drodzy Diecezjanie

 Mając na uwadze dobro duchowe wiernych powierzonych mej pasterskiej trosce, odpowiadając na liczne prośby i zapytania dotyczące konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek,1 maja 2020 r., zachowując przepisy kan. 88 KPK, niniejszym udzielam wszystkim wiernym na terenie Diecezji Kieleckiej dyspensy od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek,1 maja 2020 r.

 Jednocześnie zachęcam tych wiernych, którzy skorzystają z łaski dyspensy, aby podjęli dzieła miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

† Jan Piotrowski

BISKUP KIELECKI

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O MODLITWĘ O DESZCZ

włącz .

 W ostatnich tygodniach nasza ojczyzna – podobnie jak wiele innych krajów na świecie – zmaga się epidemią koronawirusa. Towarzyszy temu wysiłek państwa w walce o gospodarkę, o utrzymanie miejsc pracy, o ratunek dla tych, którzy borykają się w problemami finansowymi oraz tych, którym już teraz – z powodu epidemii – zagraża skrajne ubóstwo.

 Zaangażowanie służb medycznych, sanitarnych i mundurowych, a jednocześnie poczucie odpowiedzialności i solidarności Polaków, zasługują w tych okolicznościach na najwyższy szacunek i uznanie. Podobnie rzecz się ma z zaangażowaniem duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, którzy wierną modlitwą, wytrwałą pracą i konkretną pomocą materialną włączają się w walkę o zdrowie i życie Polaków.

 Te trudne doświadczenia nie są jedynymi, z jakimi musimy zmagać się w obecnym czasie. Nasz kraj dotyka dzisiaj także inna, dotkliwa okoliczność a mianowicie susza, która niesie z sobą kolejne trudności. Jej skutkiem setki tysięcy hektarów uprawnych są zagrożone zniszczeniem a wszystko to będzie miało negatywny wpływ na produkcję rolną, a w przyszłości na ceny produktów spożywczych oraz zdolności eksportowe naszego kraju. Susza uderza w setki tysięcy rolników, sadowników, ogrodników i ich rodziny, którzy utrzymują się z owoców ziemi. Jej dotkliwość może odczuć również przemysł przetwórczy i spożywczy.

 Zwracam się więc do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitwy ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby.

 W tym trudnym czasie zapewniam wszystkich o mojej duchowej pamięci, bliskości i modlitwie oraz przesyłam pasterskie błogosławieństwo.

Stanisław Gądecki
ARCYBISKUP METROPOLITA POZNAŃSKI
PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY KONFERENCJI EPISKOPATÓW EUROPY (CCEE)

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

włącz .

   Kochani i Zacni Parafianie, Darczyńcy i Przyjaciele, Zmartwychwstanie Chrystusa to wydarzenie, którego nie sposób pojąć zmysłami. Wydarzenie, które burzy zwykłe rozumienie świata, sprzeciwiając się wszelkim prawom natury. Ale kto potrafi uwierzyć w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, to jego serce napełnia się radością, że oto Pan wychodzi z grobu i że idzie nam naprzeciw; idzie, aby być z nami i obudzić w nas nadzieję, której nam tak bardzo potrzeba. I trzeba nam uwierzyć, że także w życiu wyznawcy Chrystusa po Wielkim Piątku jest Wielkanoc. Dlatego Zmartwychwstały mówi nam: "Nie lękajcie się", "Ja jestem z wami aż do skończenia świata". On jest z nami tu i teraz; jest z nami w tych trudnych chwilach.
   Kochani, przeżywając duchowo z Wami święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam, aby Ten, który pokonał śmierć niech da Wam siłę w pokonywaniu wszelkich życiowych trudności, a nade wszystko samych siebie. Niech będzie dla Was źródłem prawdziwego pokoju, wielkiej radości i wzajemnego zrozumienia. Niech zawsze wzmacnia Waszą wiarę, oczyszcza Waszą miłość i ożywia Waszą nadzieję.
 
                   Serdecznie Was pozdrawiam, zapewniając o modlitwie.
 
                                    o. Tadeusz Skolimowski OSJ
                                                proboszcz

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY

włącz .

   Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

   Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

   W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu:
Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

   Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

   Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

   W. Amen.

Kominikat

włącz .

    Drodzy i Zacni Parafianie, chcę Was poinformować, że Msze Święte i wszystkie nabożeństwa, zarówno te niedzielne, jak i te w dni powszednie, odbywają się według stałego porządku, ale ze względu na stan epidemiologiczny we wszystkich tych nabożeństwach może maksymalnie uczestniczyć 5 osób. Takie jest zarządzenie władz państwowych i kościelnych, i musimy się do tego dostosować. Dlatego też proszę o pozostanie w domu i uczestniczenie w powyższych praktykach religijnych transmitowanych przez radio, telewizję, internet, aby do kościoła mogli przyjść ci, którzy zamówili Mszę Świętą w swoich intencjach. Bardzo mi przykro, że proszę Was o pozostanie w domach; czynię to tylko dlatego, aby nie narażać Was na jakiekolwiek trudności i przykrości. Łącze się z Wami w modlitwie i polecam Was Bogu. Proszę też Was o modlitwę w intencjach Kościoła, naszej Ojczyzny, ludzi chorych, a szczególnie dotkniętych koronawirusem i zmarłych z powodu tego wirusa.
 
                                       Niech św. Józef wstawia się za Wami.
 
                                              o. Tadeusz Skolimowski OSJ

                                                           proboszcz      

Zmarł ks. Tadeusz Łużny

włącz .

W nocy, 17 marca do wieczności odszedł administrator parafii św. Marcina Biskupa w Lipowej w dekanacie Grodków.

Śp. ks. Tadeusz Łużny urodził się 11 lipca 1958 r. w Strzelinie. Kiedy miał dwa lata, jego rodzice przeprowadzili się do Niwnicy koło Nysy. Tam w 1973 r. ukończył szkołę podstawową, a następnie rozpoczął naukę w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Grodkowie. Egzamin maturalny złożył w 1979 r. W rok później wstąpił do Zgromadzenia Oblatów Św. Józefa Oblubieńca NMP. Postulat i nowicjat odbył w Nysie i Warszawie.

W 1981 r. rozpoczął studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Profesję wieczystą złożył w 1984 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 1987 r. z rąk księdza biskupa Władysława Miziołka. W 1988 r. rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika Tumlinie w diecezji kieleckiej.

W 1989 r. wyjechał na misje do Boliwii w Ameryce Południowej. Przez siedem lat pracował w La Paz, początkowo przebywając w domu zakonnym w Achiumani, a po siedmiu miesiącach został skierowany do parafii Wniebowzięcia NMP, która znajduje się w dzielnicy Villa Victoria w La Paz. W 1991 r. został mianowany proboszczem tej parafii. W parafii oprócz posługi duszpasterskiej prowadził również szkołę i przedszkole oraz ośrodek zdrowia.

W 1996 r., ze względów zdrowotnych, powrócił do Polski. Po powrocie do kraju został mianowany 11 października 1997 r. proboszczem parafii św. Józefa w Kielcach. Jako proboszcz posługiwał tam przez szesnaście lat, organizując życie parafialne. W tym czasie wraz z wiernymi wybudował kościół i plebanię.

15 sierpnia 2013 roku został odwołany z funkcji proboszcza i przeniesiony do domu zakonnego w Rusocinie koło Nysy. W 2014 r., za zgodą przełożonych zakonnych, rozpoczął posługę duszpasterską w diecezji opolskiej. Początkowo w latach 2014-2015 był rezydentem w Kędzierzynie (par. św. Mikołaja), Bieńkowicach oraz Kluczborku (par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych), a od 2015 r. został mianowany administratorem parafii św. Marcina Biskupa w Lipowej. 15 stycznia 2020 r. został inkardynowany do diecezji opolskiej. Zmarł 17 marca 2020 r.

Uroczystości żałobne odbędą się w czwartek 19 marca i w piątek 20 marca.

W czwartek o 15.00 odprawiona zostania Msza św. żałobna w kościele św. Marcina Biskupa w Lipowej. Jest to liturgia dla członków PRD oraz najbliższych współpracowników śp. ks. Tadeusza (maksymalna liczba uczestników może wynieść 50). Mszy św. będzie przewodniczył opolski biskup pomocniczy Rudolf Pierskała. O 17.00 Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele św. Piotra i Pawła w Przylesiu Dolnym (kościół filialny parafii Lipowa). To liturgia dla mieszkańców filii (maksymalna liczba uczestników może wynieść 50). O 18.00 – Msza św. żałobna w kościele św. Marcina Biskupa w Lipowej – dla parafian z Lipowej (maksymalna liczba uczestników może wynieść 50).

W piątek o 8.00 rozpocznie się Msza św. żałobna w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy – dla parafian (maksymalna liczba uczestników może wynieść 50). A o 11.00 – Msza św. pogrzebowa w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy – dla rodziny i najbliższych współpracowników ks. Tadeusza z Lipowej (maksymalna liczba uczestników może wynieść 50). Tej Mszy św. będzie przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja.

Po Mszy św. trumna z ciałem zostanie przewieziona z kaplicy na cmentarz. Uczestnicy pogrzebu udadzą się pieszo z kościoła na cmentarz. Przy jego bramie rozpocznie się III stacja pogrzebowa i pochówek. Z kolei o 17.30 Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy – dla parafian (maksymalna liczba uczestników może wynieść 50).

Wszystkie wymienione Msze św. żałobne i pogrzebowa odbędą się bez trumny z ciałem. Będzie ono oczekiwało pogrzebu w kaplicy i zostanie stamtąd przewiezione na cmentarz po Mszy św. pogrzebowej. W związku z tym żadna z wymienionych celebracji nie będzie miała charakteru eksportacji. Ze względu na wiadome ograniczenia uczestników zgromadzeń liturgicznych biskup opolski zwraca się z prośbą do kapłanów, by zaniechali osobistego udziału w wyżej wymienionych celebracjach oraz we Mszy św. pogrzebowej, po to, by umożliwić ten udział wiernym świeckim, którzy zechcą pożegnać swego duszpasterza. Zachęca też, by korzystając z przyznanego wczoraj prawa binacji i trynacji, odprawili w najbliższych dniach Mszę św. za śp. ks. Tadeusza w swoich parafiach.

 

Źródło:

https://opole.gosc.pl/doc/6218970.Zmarl-ks-Tadeusz-Luzny?fbclid=IwAR0bgwVG4VlDS-cfRlG4kRp4x9Ew53B0Lrpzjn0m_4pCEky1qEMfA_9nxlw

Życzenia

włącz .

   Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowo piękny i bogaty w treść czas; czas radości i zadumy. Czas spotkań w gronie rodzinnym i możliwość złożenia życzeń swoim bliskim. Ale nade wszystko to okazja, aby zatrzymać się przed Tajemnicą Wcielenia Syna Bożego i przypomnieć sobie prawdę o Bogu, który z miłości do nas uczynił dar z samego siebie stając się człowiekiem. Tak uczynił, bo jest Miłością. Życzę Wam kochani Parafianie i Goście, aby ta sama Miłość, która przyszła na świat ponad dwa tysiące lat temu była dla Was otuchą i radością. Niech w czasie tych Świąt, jak i w całym Nowym Roku 2020 Dziecię Jezus darzy Was wszelkimi darami, a przede wszystkim pogodą ducha, radością, zdrowiem, szczęściem i pokojem.

 
                                                           o. Tadeusz Skolimowski OSJ
 
                                                                        proboszcz