Intencje mszalne 18.04.2021 – 25.04.2021 r.

Do użytku wewnętrznego

III Niedziela Wielkanocy – 18.04  

  8.00 – 1. + Mariannę Sołtysińską w 5-tą rocz. śmierci i ++ z tej rodziny

               2. ++ Genowefę i Karola Jaśkowskich, Franciszkę i Ignacego Sochów,
                          Stanisławę i Franciszka Ślusarczyków

  9.30 – 1. + Marię Michnio – greg.

               2. + Małgorzatę Małek w 5- tą rocz. śmierci

 11.00 – 1. Msza Święta dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Ewy i Piotra Detków
                    w 25-tą rocz. ślubu

               2. ++ Alicję Majchrzyk w 1-wszą rocz. śmierci oraz Stanisława i Helenę Toporków

 18.00 – ++ Dominikę Bieniek, Zbigniewa Bieńka, Mariannę i Henryka Michtów,
                       Ryszarda Rakoczego i ++ z tych rodzin

 

Poniedziałek – 19.04

 17.00 – 1. + Krzysztofa Ludwinka (zam. studenci)

               2. + Artura Żaka

 18.00 – 1. + Karola Zapałę w 40-tą śmierci oraz Barbarę Zapałę

                2. + Marię Michnio – greg.

 

Wtorek – 20.04

 17.00 – + Barbarę Wójcik (zam. rodz. Gonciarzów)

 18.00 – + Marię Michnio – greg.

 

Środa – 21.04

 17.00 – + Krzysztofa Ludwinka (zam. współpracownicy)

 18.00 – + Marię Michnio – greg.

 

Czwartek – 22.04

 17.00 – 1. + Barbarę Wójcik (zam. syn Artur z rodziną)

                2. + Artura Żaka

 18.00 – 1. + Marię Michnio – greg.

                2. + Artura Żaka

         

Piątek – 23.04 

 17.00 – + Barbarę Wójcik (zam. Czesława Rynk, Ewa i Halina)

 18.00 – 1. + Marię Michnio – greg.

                2. + Stanisława Wosia w 16-tą rocz. śmierci

 

Sobota – 24.04

 17.00 – 1. + Krzysztofa Ludwinka (zam. rodz. Wnorawskich)

                2. za parafian

 18.00 – 1. + Marię Michnio – greg.

                2. ++ Zenobię i Eugeniusza Kubackich

 

IV Niedziela Wielkanocy – 25.04

  8.00 – 1. ++ Marię Michtę w 17-tą rocz. śmierci i Antoniego Sypniewskiego

               2. ++ Andrzeja Szypniewskiego w 23 rocz. śmierci, Barbarę i Stefana Wójcików

  9.30 – 1. + Krystynę Kowalczyk w 9-tą rocz. śmierci

               2. ++ Stefana Jaśkowskiego w 4-tą rocz. śmierci, Lidię Jaśkowską ++ z Jaśkowskich

 11.00 – 1. o Boże bł. dla Ireny z racji 85-tej rocz. urodzin

               2. o Boże bł. dla Janka w 11-tą rocz. urodzin i 20 tą rocz. urodzin Wojciecha

 18.00 – + Marię Michno – greg.